× ABONNEREN

Tandtechnische aspecten van de vervaardiging van kronen en bruggen

Bij de vervaardiging van kronen en bruggen is een goede communicatie nodig tussen tandarts en tandtechnicus. Wederzijds inzicht in de (on)mogelijkheden van de beschikbare behandelmethoden en de tandtechniek vormt de basis voor deze communicatie. De vervaardiging van kronen en bruggen bestaat uit 4 fasen: het vastleggen van de benodigde (gebits)informatie, de tandtechnische bewerkingsfase, de tandtechnische ontwerpfase en de tandtechnische vervaardigingsfase. Deze fasen kunnen analoog of (semi) digitaal worden uitgevoerd. Baanbrekende ontwikkelingen zijn ‘computer aided design’ en ‘computer aided manufacturing’ (CAD/CAM) en computergestuurde freesmachines. Samenhangend hiermee zijn 3 vervaardigingsmethoden te onderscheiden: de praktijkmethode, de laboratoriummethode en de freescentrummethode. Toegepaste materialen zijn metaallegeringen en keramiek, terwijl kunststof wordt gebruikt voor tijdelijke prothetische constructies en interimconstructies. Omdat de materiaalkeuze in de analoge procedure beperkt is en CAD/CAM meer keuzen biedt, zal de digitale procedure naar verwachting steeds meer terrein winnen. De verwachting is dat dit ook een kwaliteitsimpuls zal geven.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje