× ABONNEREN

Tasten in het duister: niet gehoorde pijnklachten 1

Door op 03-03-2017
 • Gegeven
 • Anamnese
 • Diagnostiek
 • Probleem van deze casus
 • Slot
 • Literatuur

Samenvatting

Bij een zeer ernstig verstandelijk beperkte en doofblinde man is het ondanks farmacologische ondersteuning nog altijd zeer moeilijk om tandheelkundig mondonderzoek uit te voeren. Pijnklachten kan de man niet aangeven. Verdere diagnostiek en behandeling zijn met slechts orale sedatie niet mogelijk. Vanwege geconstateerde cariës en tandsteen wordt hij onder algehele anesthesie behandeld. Tijdens deze behandeling blijkt hij ook ernstige parodontale en periapicale problematiek te hebben. De wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt blijkt tijdens de behandeling niet bereikbaar voor overleg over wijziging van het vooraf opgestelde behandelplan. Hierdoor wordt het tandheelkundig behandelteam voor een dilemma geplaatst. Deze casus wordt gepresenteerd op 17 maart 2017 tijdens het congres ‘Uit de kunst’, dat door de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG) wordt georganiseerd. Exclusief krijgen de lezers van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde deze casus nu al te lezen. De gekozen behandeling wordt gepubliceerd in de editie van april 2017.

Auteursinformatie

 • D.J.F. Lambregts-van Marrewijk
 • Uit het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Amarant in Tilburg
 • Datum van acceptatie: 16 januari 2017
 • Adres: mw. D.J.F. Lambregts-van Marrewijk, Centrum Bijzondere Tandheelkunde Amarant, Bredaseweg 570, 5036 NB Tilburg
 • debbyvanmarrewijk@gmail.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje