× ABONNEREN

Teambehandeling bij maxillofaciale oncologie

De meest voorkomende kwaadaardige tumoren in het hoofd-halsgebied zijn plaveiselcelcarcinomen van de bovenste adem- en voedingsweg en speekselkliertumoren. De incidentie van deze tumoren is laag, ongeveer 2.000 nieuwe gevallen per jaar in Nederland. Multidisciplinaire behandeling van deze aandoeningen is nodig, omdat uitbreiding in anatomische aandachtsgebieden van andere disciplines vaak voorkomt. Daarnaast maakt de diversiteit aan diagnostische en therapeutische mogelijkheden en nazorg een multidisciplinaire benadering noodzakelijk. De geringe incidentie van hoofd- halstumoren en de complexiteit van de behandeling hebben geleid tot concentratie van deze zorg in multidisciplinaire hoofd-halsoncologische centra.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje