× ABONNEREN

Teambehandeling van patiënten met schisis

In Nederland zijn aan alle universiteiten en in een aantal perifere ziekenhuizen schisisteams aanwezig. In dergelijke teams participeren als regel een kinderarts, een plastisch chirurg, een orthodontist, een klinisch geneticus, een maatschappelijk werkende of sociaal verpleegkundige, een KNO-arts en/of audioloog en/of foniater, een logopedist, een kaakchirurg, een tandarts- prothetist, een orthopedagoog of psycholoog en een mondhygiënist. In het artikel wordt een globaal overzicht gegeven van het behandelingsschema van 0 tot 20 jaar voor een kind met een complete unilaterale of bilaterale cheilognathopalatoschisis. Afhankelijk van de behandelingsfilosofie van het team kan een dergelijk schema op detailpunten per centrum verschillen. Geconcludeerd wordt dat goed opgezet prospectief klinisch onderzoek nog steeds schaars is, waardoor het fundament voor ‘evidence based care’ grotendeels ontbreekt. Verder dient nader onderzocht te worden of een verdere centralisatie van de behandeling van schisispatiënten wenselijk is.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje