× ABONNEREN

Tevreden patiënten?

Door op 01-11-2001

Dit artikel tracht inzicht te geven in het moeilijke vraagstuk van de (on) tevredenheid van patiënten over de verleende tandheelkundige zorg. Op basis van recente literatuur wordt aangegeven dat er steeds vijf factoren van belang zijn bij de perceptie van patiënten van verleende zorg door tandartsen. De interpersoonlijke factor is daarvan de belangrijkste. Daarnaast spelen psychische factoren een belangrijke rol. Aan de hand van twee casus wordt een en ander verder toegelicht. Benadrukt wordt dat het belangrijk is dat de tandarts luistervaardig is in het begin van de relatie met een nieuwe patiënt. Verder wordt gewezen op de noodzaak van een goede tandheelkundige, medische en psychosociale anamnese en op het inspelen op de wensen en de verwachtingen van de patiënt voor en na een behandeling.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje