× ABONNEREN

Therapeutisch voorschrijven van antibiotica en NSAID’s door tandartsen in Nederland

Door op 04-10-2019
 • Inleiding
 • Materiaal en methoden
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Dankwoord

Samenvatting

Eind 2015 onderzocht de KNMT de indicatie voor het therapeutisch voorschrijven van antibiotica en NSAID’s door tandarts-algemeen practici in Nederland en factoren die daarbij een rol spelen. Van de 1.087 benaderde tandartsen vulden er 367 (34%) de webenquête in. Zij schreven in de 4 aan het onderzoek voorgaande weken aan gemiddeld 1,3% van hun patiënten een antibioticum voor. Een vijfde (20%) had moeite met de afweging of een ontstekingsremmer is geïndiceerd en/of met de keuze tussen antibioticum of NSAID. Gevraagd om medicatiebeslissingen (al of geen antibioticum geïndiceerd) bij 11 vignetten (fictieve casussen) beoordeelde 11% van de respondenten elk daarvan juist. Bij 39% was sprake van onderbehandeling, bij 24% overbehandeling en bij 26% van zowel overals onderbehandeling. Buitenslands gediplomeerde respondenten waren oververtegenwoordigd in de laatste 2 categorieën. Ruim de helft (55%) van de deelnemers bleek behoefte te hebben aan een richtlijn voor het voorschrijven van antibioticum bij tandheelkundige behandelingen en 28% (ook) aan bij- en nascholing op dit gebied.

Auteursinformatie

 • B.A.F.M. van Dam1, J.J.M. Bruers1, 2, W. J. M. van der Sanden3
 • Uit 1de afdeling Onderzoek & Informatievoorziening van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) in Utrecht, 2de afdeling Sociale Tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en 3de vakgroep Kwaliteit en Veiligheid van Mondzorg, afdeling Tandheelkunde, van de Radbouduniversiteit Nijmegen
 • Datum van acceptatie: 25 juli 2019
 • Adres: mw. dr. B.A.F.M. van Dam, KNMT, postbus 4141, 3502 HC Utrecht
 • b.van.dam@knmt.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje