× ABONNEREN

TMD-symptomen bij whiplashpatiënten

Door op 05-06-2015

Gnathologie

In de classificatie van met whiplash geassocieerde afwijkingen is ook een plaats gereserveerd voor aandoeningen aan het kaakgewricht. Het kan hier symptomen betreffen vanuit het temporomandibulair gewricht zelf of aan de omliggende spieren. Recentelijk is aangetoond dat na een whiplashtrauma een toename is te zien van prevalentie en incidentie van spier- en gewrichtsproblemen. Voor een adequate prognose en behandelbeslissing is het nodig om gegevens te hebben over de langetermijneffecten na een whiplash. In dit onderzoek werd aan de hand van 15-­jaarsdata, bestaande uit MRI-beelden, de incidentie, de prevalente en de progressie van symptomen van tempo­romandibulaire disfunctie (TMD) bij whiplashpatiënten gevolgd.

In een Zweeds ziekenhuis werden 60 opeenvolgende whiplashpatiënten in het onderzoek opgenomen. De data behelsde een MRI-beeld van het temporomandibulair gewricht bij binnenkomst en na 15 jaar. Verder werd eenvragenlijst afgenomen over de status van het temporomandibulair gewricht, klachten en TMD-symptomen en historie en er werd klinisch onderzoek verricht; na 1 en 15 jaarwerden deze nog een keer herhaald. Van deze groep parti­cipeerden 57 whiplashpatiënten (95%) in alle 3 de onderzoeken; 57 patiënten (85%) ondergingen na 15 jaar een tweede MRI-onderzoek. In het onderzoek werden verder 50 gematchte deelnemers zonder whiplash (controlegroep) opgenomen.

De resultaten lieten zien dat de prevalentie van TMD-symptomen significant hoger was in de whiplashgroep vergeleken met de controlegroep (44% versus 20%) en bleven gedurende 15 jaar hoger. Het voorkomen van een discusverplaatsing verschilde niet tussen de groepen bij aanvang noch na 15 jaar.

Geconcludeerd wordt dat deze follow-up van whiplashpatiënten laat zien dat het voorkomen van TMD-symptomen zowel bij intake als na 15 jaar een gebruikelijk beeld is.

Bron

Salé H, Bryndahl F, Isberg A. A 15-year follow-up of temporomandibular joint symptoms and magnetic image findings in whiplash patiens : a prospective, controlled study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2014; 117: 522-532.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje