× ABONNEREN

Toename approximale cariës in een fluorideprogramma

Door op 10-04-2015

Sociale tandheelkunde

Fluoride is een belangrijke hoeksteen in de preventie van cariës en de belangrijkste reden waarom de mondgezondheid van kinderen en jongvolwassenen de afgelopen decennia zo’n vooruitgang heeft vertoond. In Zweden was het gebruikelijk dat op scholen door alle kinderen met fluoride werd gespoeld. Midden jaren ’80 van de vorige eeuw is deze op populatie gebaseerde strategie losgelaten en vervangen door een preventieve aanpak gericht op de individuen met een hoog risico. De laatste strategie leek echter niet succesvol te zijn bij de aanpak van tandbederf.

Approximale cariës is onder jongvolwassen het belangrijkste cariësprobleem. Meer dan 80% van de approximale cariëslaesies van tieners bestaan uit glazuurlaesies, die een potentieel risico vormen voor het ontstaan van tandbederf op latere leeftijd. In een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep werd het gebruik van Bifluorid 12™ en Duraphat™ ter voorkoming van approximale cariës bij 12- tot 16-jarigen in een gebied met een lage cariësprevalentie geëvalueerd.

Er waren 4 studiegroepen: groep 1 met tweemaal per jaar een Bifluorid 12™-behandeling. Groep 2 kreeg 2 applicaties Duraphat™ per jaar. Groep 3 kreeg 4 Bifluorid 12™-applicaties per jaar en groep 4 kreeg geen extra fluoride toegediend op school. Er voltooiden 1.143 kinderen het onderzoek en approximale cariës werd vastgesteld op de bitewing-opname.

De resultaten lieten geen verschil zien tussen de groepen, noch bij de start van het onderzoek noch na 3,5 jaar. Ook werd geen verschil gevonden tussen de applicatie van Bifluorid 12™ en Duraphat™. De cariëstoename was respectievelijk 1,34, 1,24, 1,07 en 1,25 voor de 4 beschreven groepen.

Geconcludeerd wordt dat in een gebied met een lage cariësprevalentie het cariëspreventieve effect van het toedienen van extra fluoride geen significante invloed had op de toename van approximale cariës in de beschreven doelgroep.

Bron

Bergstrom E, Birkhed D, Granlund C, Moberg Skold U. Approximal caries increment in adolescents in a low caries prevalence area in Sweden after a 3.5-year school-based fluoride varnish programme with Bifluorid 12 and Duraphat. Community Dent Oral Epidemiol 2014; 42: 440-411.

Informatie

Auteur(s) J.H.G. Poorterman
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 10 april 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 4 - april 2015; 230

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje