× ABONNEREN

Toepassen van nieuwe richtlijn ‘Antitrombotica’ in de mondzorgpraktijk

 • Inleiding
 • De nieuwe richtlijn
 • Antitrombotica wel of niet staken?
 • Maatregelen ter bevordering van de hemostase
 • NSAID’s als pijnstilling
 • Patiënten informeren
 • Afspraken in de ketenzorg
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

Een 64-jarige man heeft cariës profunda in gebitselement 37 zonder acute pijnklachten, maar extractie is geïndiceerd. Uit zijn medicatielijst blijkt hij de antitrombotica apixaban en clopidogrel te gebruiken. Of: een 78-jarige vrouw heeft een niet goed functionerende boven- en onderprothese met retentieproblemen. Een implantaatgedragen boven- en onderprothese op respectievelijk 4 en 2 implantaten is geïndiceerd. De patiënt gebruikt acenocoumarol en vertelt dat de stollingstijdwaarde van het bloed (INR) bij haar nog wel eens wil schommelen. De recent verschenen klinische praktijk­richtlijn ‘Bloedige ingrepen in de mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken’ biedt mondzorgverleners aanbevelingen voor het verkleinen van het bloedingsrisico met inachtneming van het tromboserisico. Deze richtlijn van het Kennisinstituut Mondzorg vervangt de vorige richtlijn uit 2012. De adviezen zijn geactualiseerd naar de huidige praktijkvoering in Nederland en omvatten alle antitrombotica die patiënten momenteel in een poliklinische setting mogelijk kunnen gebruiken. Tevens zijn de verantwoordelijkheden van een mondzorgverlener en de afspraken met de trombosedienst vastgelegd.

 

Auteursinformatie

 • W. Rooijers1, D.E. van Diermen1, B. van Minnen2, M. Piersma-Wichers3,4, F.R. Rozema1,5
 • Uit 1de afdeling Orale Geneeskunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, 2de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichts­chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, 3de Federatie Nederlandse Trombosediensten in Leiden, 4de afdeling Hematologie/stolling van het Universitair Medisch Centrum Groningen en 5de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Amsterdam UMC/Universiteit van Amsterdam
 • Datum van acceptatie: 21 augustus 2020
 • Adres: W. Rooijers, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081LA Amsterdam
 • wietse.rooijers@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje