× ABONNEREN

Toepassing van antibiotica in de parodontologie

Door op 04-10-2019
 • Inleiding
 • Rationale van de parodontologie
 • Een korte terugblik in de wetenschappelijke historie
 • Tijd voor een echt klinisch onderzoek
 • Recenter onderzoek
 • Juiste concentratie nodig in de pocket
 • Lokale toediening
 • Gevaar voor resistentie?
 • Verantwoord antibioticagebruik
 • Twee kampen in debat over antibioticagebruik in de parodontologie
 • Persoonlijk advies
 • Literatuur

Samenvatting

Met mechanische reiniging lukt het nooit om alle bacteriën van het tandoppervlak te verwijderen, zoals in furcaties en op de pocketbodem. Daarom kan ondersteuning van de niet-chirurgische parodontale behandeling met antibiotica een voor de hand liggende benadering zijn om een beter behandelresultaat te krijgen. De combinatie van amoxicilline en metronidazol is als ondersteuning van de parodontale behandeling uitgebreid onderzocht en verdient zeker een plaats in de rij middelen die tandheelkundige zorgverleners ter beschikking staan. De indicatie voor al dan niet voorschrijven is niet klip en klaar en derhalve dient de regie hiervoor in het kader van verantwoord antibioticagebruik (antimicrobial stewardship) in handen te zijn van degene die de receptuurbevoegdheid draagt. Additioneel 2 maal daags spoelen met chloorhexidine gedurende een parodontale behandeling en de 2 weken erna (6-8 weken) is te overwegen om klinisch nog een extra effect te bereiken.

Auteursinformatie

 • G.A. van der Weijden
 • Uit de sectie Parodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en de Paro Praktijk en Implantologie Utrecht
 • Datum van acceptatie: 23 juli 2019
 • Adres: prof. dr. G.A. van der Weijden, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • ga.vd.weijden@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje