× ABONNEREN

Toepassing van distractieosteogenese in de pre-implantaire chirurgie

Door op 01-06-2008

Primaire stabiliteit van een implantaat dat is geplaatst op een prothetisch en esthetisch gunstige positie, is van essentieel belang voor een succesvol eindresultaat. Een beperkende factor voor het verkrijgen van voldoende stabiliteit van een implantaat is een te gering botvolume op de gewenste implantatieplaats. Met behulp van distractieosteogenese kan een voldoende botvolume op de gewenste implantatieplaats worden bewerkstelligd. Distractieosteogenese kan worden toegepast voor het reconstrueren van een extreem atrofische mandibula en van lokale botdefecten. De verschillende distractietechnieken die kunnen worden toegepast om een intraoraal botdefect te reconstrueren, zijn enossale, extracorticale en gecombineerd verticale en horizontale distractie.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje