× ABONNEREN

Toepassing van pijnstillers in de mondzorg

  • Inleiding
  • Stapsgewijze behandeling van pijn
  • Risicogroepen
  • Conclusie
  • Literatuur

Samenvatting

Om acute dentogene pijn te verlichten schrijven tandartsen en tandartsen-specialisten frequent pijnstillers voor aan patiënten, al dan niet op recept. Om dentogene pijn effectief te bestrijden is het verstandig om een stapsgewijze aanpak te hanteren aan de hand van de WHO-pijnladder: stap 1, starten met paracetamol; stap 2, NSAID toevoegen (bijvoorbeeld ibuprofen, diclofenac, naproxen); stap 3, zwakwerkend opioïd toevoegen (bijvoorbeeld tramadol) in combinatie met paracetamol óf NSAID; stap 4, zwakwerkend opioïd vervangen door een sterkwerkend opioïd (bijvoorbeeld morfine of oxycodon). Van elk van deze geneesmiddelgroepen is het als tandarts-algemeen practicus en tandarts-specialist belangrijk het werkingsmechanisme en de belangrijkste interacties, contra-indicaties en bijwerkingen te kennen. Tevens moet bij het voorschrijven van pijnstillers rekening gehouden worden met specifieke patiëntpopulaties zoals kwetsbare ouderen, zwangeren, lacterenden en kinderen.

Auteursinformatie

  • D.J. Brinkman1,2, H.S. Brand3, W.M.H. Rademacher4,5, C.P. Bots6, F.R. Rozema4,5
  • Uit de afdelingen 1Interne Geneeskunde (sectie Farmacotherapie) en 5Mond-, Kaak-, en Aangezichtschirurgie van het Amsterdam UMC, 2het Research & Expertise Center in Pharmacotherapy Education in Amsterdam, de afdelingen 3Orale Biochemie en 4Orale Geneeskunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam en 6De Mondzorgkliniek Bunschoten, Nederlands Speekselcentrum, in Bunschoten
  • Datum van acceptatie: 17 juni 2021
  • Adres: D.J. Brinkman, Amsteram UMC, locatie VUmc, De Boelelaan 1117, 1081 HV, Amsterdam
  • d.brinkman@amsterdamumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje