× ABONNEREN

Training en samenwerking ter verbetering van mondzorg voor ouderen

  • Inleiding
  • Lopende projecten voor verhogen bewustzijn en verbeteren mondzorg
  • Mondverzorgingsvaardigheden
  • Discussie en Conclusie
  • Literatuur

Samenvatting

Samenwerking tussen mondzorgverleners, wijkverpleging of verzorgenden en praktijkondersteuners van de huisarts is noodzakelijk voor verbetering van de mondgezondheid bij kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen. Aan de ene kant is dit van belang wanneer de mondgezondheid van oudere patiënten achteruit dreigt te gaan en hulp bij de dagelijkse mondverzorging nodig is. Aan de andere kant wordt door structurele samenwerking de drempel lager voor wijkverpleging en verzorgenden om mondzorgverleners te benaderen bij het signaleren van mondgezondheidsproblemen. De interprofessionele samenwerking draagt in het algemeen bij aan een beter bewustzijn van het belang van goede mondgezondheid en mondzorg bij ouderen. Training on the job zou een effectieve methode kunnen zijn voor het trainen van mondverzorgingsvaardigheden door professionele zorgverleners.

Auteursinformatie

  • K.H.M.E. de Lugt-Lustig1,2, D. Niesten3, C.D. van der Maarel-Wierink4,5
  • Uit 1de vakgroep Mondzorgkunde van Hogeschool InHolland in Amsterdam, 2 Vivium Zorggroep in Naarderheem en Huizen, 3 de afdeling Tandheelkunde van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, 4 de sectie Orale Geneeskunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)/Universiteit van Amsterdam/Vrije Universiteit Amsterdam en 5 SBT Kliniek Bijzondere Tandheelkunde, Amsterdam
  • Datum van acceptatie:23 augustus 2021
  • Adres: mw. K.H.M.E. de Lugt-Lustig, Mondzorgkunde Inholland, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
  • kersti.delugtlustig@inholland.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje