× ABONNEREN

Trends in cariësprevalentie bij kinderen en jongeren van 1990-2009. Een onderzoek in een veranderende context

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

Sinds 1987 is in Nederland met grote regelmaat onderzoek naar de mondgezondheid van jeugdigen uitgevoerd, het zogenoemde ‘TJZ-onderzoek’. Voor een analyse naar de trends in cariëservaring bij jongeren in Nederland werden de gegevens van de TJZ-onderzoeken van 1990, 1996, 2005 en 2011 gebruikt. Daarbij werd rekening gehouden met een veranderde maatschappelijke context en verschillende onderzochte leeftijden in de verschillende onder­zoeksjaren. De gebruikte TJZ-onderzoeken werden uitgevoerd onder 8/9-, 14/15- en 20/21-jarigen die woonden in Alphen aan den Rijn, Gouda, Breda en ’s-Hertogenbosch en bestonden uit een vragenlijst en een klinisch mondonderzoek. Uit de resultaten bleek dat van 1990 tot 2009, afhankelijk van de leeftijd, óf een daling óf geen significante verandering is te zien in de cariëservaring. Er is echter nog steeds ruimte voor verdere verbetering van de mondgezondheid van jeugdigen. Het is aan het publieke debat om vast te stellen welke cariësprevalentie men aanvaardbaar vindt.

Auteursinformatie

 • A.A. Schuller(1, 2), P. van Dommelen(1), J.H.G. Poorterman(3)
 • Uit (1)de afdeling Gezond Leven van TNO in Leiden, (2)de sectie Publieke en Individuele Mondgezondheid (PIM) van het Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (CTM-UMCG) en (3)de afdeling Tandheelkundige Radiologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
 • Datum van acceptatie: 10 december 2014
 • Adres: mw. dr. A.A. Schuller, TNO, postbus 3005, 2301 DA Leiden
 • annemarie.schuller@tno.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje