× ABONNEREN

Trends in de prevalentie van cariës bij de 6- en 12-jarige jeugd in Nederland

Om te achterhalen hoe de cariësprevalentie bij de Nederlandse jeugd zich sinds de jaren ’80 heeft ontwikkeld, werd een metaanalyse uitgevoerd van epidemiologische cariësonderzoeken onder 5- en 6-jarigen en 11- en 12-jarigen in Nederland uit de periode 1980 tot en met 2009. Geconcludeerd werd dat vanaf midden jaren ’80 bij 5- en 6-jarigen de daling van de cariësprevalentie in de tijdelijke dentitie tot stilstand is gekomen. Tegelijkertijd nam in de periode 1992 tot en met 2005 het percentage kinderen met een cariësvrije tijdelijke dentitie af bij jeugdige ziekenfondsverzekerden en bij patiënten van de instelling en voor jeugdtandverzorging. Bij de 11- en 12-jarigen zijn geen aanwijzingen dat de cariësprevalentie in de blijvende dentitie verandert. Gelet op het hoge percentage 12-jarigen met een cariësvrij blijvend gebit, zal verdere verbetering van de mondgezondheid in deze leeftijdsgroep steeds moeilijker worden.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje