× ABONNEREN

Trends in mondgezondheid

Door op 01-08-2006

In 2003 werd voor de zesde maal het project Tandheelkundige verzorging Jeugdige Ziekenfondsverzekerden: een onderzoek naar veranderingen in mondgezondheid en preventief tandheelkundig gedrag uitgevoerd. Kinderen en jongeren werden gevraagd een vragenlijst in te vullen en mee te werken aan een klinisch mondonderzoek.Vergeleken met de resultaten van 1996/1997 is in 2003 bij 14- en 20-jarigen het aantal vlakken met onbehandelde caviteiten groter, het aantal vlakken met een restauratie bij 9- en 20-jarigen kleiner, en de totale cariëservaring bij 9- en 20-jarigen kleiner. De verzorgingsgraad ligt in 2003 bij deze leeftijdsgroepen tussen de 48% en 68%.Vergeleken met 1996/1997 gaan jongeren in de oudste leeftijdsgroep in 2003 vaker 1 maal per jaar ten koste van 2 maal per jaar op controlebezoek bij de tandarts. Met het oog op de mogelijke gevolgen van de zorgstelselwijziging van januari 2006 dienen deze trends in de toekomst nauwlettend te worden gevolgd.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje