× ABONNEREN

Trigeminusneuralgie door een neurinoom van de nervus acusticus

Door op 01-06-2005

Bij een 43-jarige vrouw met een neuralgie van de tweede en derde tak van de nervus trigeminus werd deze diagnose aanvankelijk gesteld op basis van de klinische bevindingen. Nadat de patiënte was ingesteld op 2 x 200 mg carbamazepine, gingen de klachten in regressie. Dit bevestigde de diagnose. Om onderscheid te kunnen maken tussen een idiopathische en een secundaire trigeminusneuralgie werd aanvullend beeldvormend onderzoek verricht door middel van ´magnetic resonance imaging´. Het getoonde beeld paste bij een neurinoom van de nervus acusticus in de rechter brughoek. Zonder aanvullende diagnostiek zou deze benigne tumor pas in een veel later stadium zijn ontdekt en zou de patiënte onnodig zijn blootgesteld aan de hiermee gepaard gaande co-morbiditeit. Gezien de relatief hoge incidentie van secundaire trigeminusneuralgie is routinematig beeldvormend onderzoek bij patiënten met een trigeminusneuralgie te rechtvaardigen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje