× ABONNEREN

Uitademingslucht als indicator voor gastro-oesofageale reflux

Door op 06-03-2015

Algemene ziekteleer

Gastro-oesofageale reflux is gedefinieerd als een conditie die ontstaat als reflux van de maaginhoud problematische symptomen en/of complicaties veroorzaakt. Uit laboratoriumonderzoeken is gebleken dat vluchtig azijnzuur in uitademingslucht een indicator voor gastro-oesofageale reflux kan zijn. Deze mogelijkheid is beproefd in een klinisch onderzoek.

De experimentele groep bestond uit 12 mannen en 10 vrouwen in de leeftijd van 5 tot 71 jaar voor wie in een universiteitskliniek de diagnose gastro-oesofageale reflux was gesteld. Diagnostiek vond plaats door gastroscopie, door duidelijke klinische symptomen te registreren en door gedurende 24 uur de zuurgraad in de oesofagus te meten. Als minimaal 2 van deze 3 diagnostische methoden positief uitvielen, werd de diagnose gesteld. Voor de controlegroep werden 14 mannen en 10 vrouwen geselecteerd in de leeftijd van 21 tot 52 jaar zonder de diagnose gastro-oesofageale reflux. Alle onderzoeksdeelnemers bliezen 2 keer uitademingslucht via een mondstuk in aparte containers. De uitademingslucht in de containers werd in een laboratorium geanalyseerd met ‘selective ion flow tube mass spectrometry’ (SIFT-MS) met als doel de concentratie van vluchtig azijnzuur te bepalen.

In de experimentele groep bedroeg de mediaan van het aantal volume-eenheden azijnzuur in de uitademingslucht van alle containers 85 en in de controlegroep 48. Het verschil was statistisch significant. Zowel in de experimentele als in de controlegroep werd geen aanwijzing gevonden voor een verschil in aantallen volume-eenheden azijnzuur tussen mannen en vrouwen en tussen leeftijdsgroepen.

Azijnzuur in uitademingslucht lijkt een duidelijke indicator voor gastro-oesofageale reflux. Een potentiële verklaring is dat de zuurgraad van het oppervlak van de luchtwegen lokaal is verhoogd. Als deze verklaring juist is, zou azijnzuur in uitademingslucht ook een indicator kunnen zijn voor andere afwijkingen die de zuurgraad van het oppervlak van de luchtwegen verhogen.

Bron

Dryahina K, Pospíšilová V, Sovová K, et al. Exhaled breath concentrations of acetic acid vapour in gastro-esophageal reflux disease. J Breath Res 2014; 8: 037109.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 maart 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 3 - maart 2015; 171

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje