× ABONNEREN

Uitademingslucht is mogelijk een indicator voor de glykemie

Door op 08-05-2015

Algemene ziekteleer

Diabetici vinden het vaak vervelend dat een bloedmonster nodig is om hun glykemie (bloedglucosegehalte) te bepalen. Aceton in uitademingslucht is een mogelijke indicator voor de glykemie. Analyse van uitademingslucht is mogelijk met ‘selective ion flow tube mass spectrometry’ (SIFT-MS) waarvoor ingewikkelde, dure apparatuur nodig is. Getest is of een eenvoudig apparaat voor het meten van de gasconcentratie in uitademingslucht een indicatie van de glykemie kan geven.

Er werd gebruikgemaakt van de Breathotron™, een draagbaar apparaat met een aangezichtsmasker dat binnen enkele minuten de concentratie van gassen in uitademingslucht kan weergeven. Proefpersonen waren 8 mensen die al gemiddeld 28 ± 3 jaar diabetes mellitus type 1 met moeilijk instelbare glykemie hadden. Voor het onderzoek werden zij 1 etmaal opgenomen in een medisch centrum. Hun glykemie werd gestabiliseerd door een constante infusie van insuline, waarbij elke 5 minuten een meting van de glykemie werd verricht. Onderwijl kregen zij ook een infusie van 20% dextrose. Deze laatste infusie werd met tussenpozen van 40 minuten zodanig gereduceerd dat de glykemie afnam van 5 tot 3,8, 3,3, 2,8 en ten slotte tot 2,4 mM. Aan het eind van elk tussenpoos bliezen de proefpersonen uitademingslucht in de Breathotron™ en in een afsluitbare kunststof zak. De uitademingslucht in de zakken werd enkele uren later in een laboratorium geanalyseerd met SIFT-MS.

Hoewel de met SIFT-MS bepaalde concentraties aceton in de uitademingslucht voor alle glykemiewaarden per proefpersoon sterk verschilden, vertoonden deze concentraties per proefpersoon een lineaire afname met de afname van de glykemiewaarden. Bij 7 van de 8 proefpersonen bleek ook een lineaire relatie te bestaan tussen de glykemiewaarden en de door de Breathotron™ geregistreerde gasconcentratie in uitademingslucht.

De onderzoeksuitkomst bestond uit een duidelijke relatie tussen de algemene gasconcentratie en de actonconcentratie van uitademingslucht en de glykemiewaarden. Toch lijkt de Breathotron™ vooralsnog niet voorbestemd het meten van de glykemie in een bloedmonster te vervangen omdat de gasconcentraties in uitademingslucht teveel verschilden tussen personen met gelijke glykemiewaarden.

Bron

Walton C, Patel M, Pitts D, et al. The use of a portable breath analysis device in monitoring type 1 diabetes patients in a hypoglycaemic clamp: validation with SIFT-MS data. J Breath Res 2014; 8: 037108.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 mei 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 5 - mei 2015; 296-297

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje