× ABONNEREN

‘Uitblinkers’: een praktische en positieve interventie voor het verbeteren van poetsgedrag

Door op 09-07-2021
 • Inleiding
 • De Uitblinkers-interventie
 • Het openstellen van ouders voor adviezen
 • Het identificeren van barrières
 • Het komen tot een passende aanpak
 • Slot
 • Literatuur
 • Dankwoord

Samenvatting

Aan de basis van mondzorg voor jeugdigen staat het verbeteren van zelfzorg. Dit blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig. Uit de Kennisagenda Mondgezondheid van 2018 kwam naar voren dat mondzorgverleners behoefte hebben aan effectieve methoden om gedrag van hun patiënten te veranderen. De Uitblinkers-interventie biedt hiervoor praktische handvatten. Uitblinkers is een theoretisch-gefundeerde gespreksmethodiek voor mondzorgverleners om ouders te helpen het tandenpoetsen bij hun 2- tot 10-jarige kinderen te verbeteren. De gespreksmethodiek richt zich op het aanleren van opvoed­kundige vaardigheden om tandenpoetsen bij kinderen makkelijker te laten verlopen. De Uitblinkers-interventie omvat als 3 hoofdcomponenten: hoe kunnen ouders opengesteld worden voor adviezen van de mondzorgverlener, hoe kan achterhaald worden welke barrières ouders ervaren bij het tanden­poetsen bij hun kind en hoe kan vervolgens gekomen worden tot een passende aanpak om barrières bij tandenpoetsen weg te nemen.

Auteursinformatie

 • M. de Jong-Lenters1,3, D. Duijster2
 • Uit 1de sectie Kindertandheelkunde en 2de sectie Sociale Tandheelkunde van het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam en 3de Kinderverwijspraktijk Uitblinkers te Leiden.
 • Datum van acceptatie: 2 juni 2021
 • Adres: mw. M. de Jong-Lenters, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1091 LA Amsterdam
 • m.lenters@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje