× ABONNEREN

Universeel adhesief in cervicale laesies na 2 jaar

Restauratieve tandheelkunde

Door op 09-12-2016

Recent beschikbaar gekomen universele adhesieven bieden de mogelijkheid om te kiezen voor een totaal-etstechniek of een zelf-etstechniek. Een experimenteel klinisch onderzoek had tot doel klasse V-restauraties te vergelijken die op 3 verschillende manieren waren gehecht. Bij 37 patiënten werden 126 niet-carieuze cervicale laesies verdeeld in 3 groepen van 42 laesies. De hechting van composiet vond plaats in groep 1 met Scotchbond Multi-purpose™ (totaal-etstechniek), in groep 2 met Scotchbond Universal Adhesive™ (totaal-etstechniek) en in groep 3 met Scotchbond Universal Adhesive™ (zelf-etstechniek). Preparatie van de laesies omvatte het aanbrengen van een 0,5 mm brede glazuurbevel en het reinigen met puimsteen. In groep 1 volgde etsen met fosforzuur, spoelen en drogen, applicatie van Scotchbond Multi-purpose™ en laagsgewijs restaureren met Filtek Supreme Ultra™. In groep 2 werd eveneens geëtst met fosforzuur, gespoeld en gedroogd, gevolgd door applicatie van Scotchbond Universal Adhesive™ en restauratie met Filtek Supreme Ultra™. In groep 3 werd Scotchbond Universal Adhesive™ geappliceerd zonder voorafgaand etsen. De restauraties werden beoordeeld na 1 week en vervolgens periodiek op retentie, randaansluiting, randverkleuring en secundaire cariës. Na 24 maanden was nog 90% van de patiënten beschikbaar voor evaluatie. In totaal waren 5 restauraties uitgevallen, waarvan 3 in groep 1 (retentie 90%). In groep 2 was de retentie 100% en in groep 3 waren 2 restauraties uitgevallen (retentie 95%). Alle restauraties toonden na verloop van tijd een toename in randverkleuring, maar in groep 3 (zelf-ets) in sterkere mate. De restauraties in groep 2 kregen de meeste ‘perfect’ beoordelingen. Hoewel de retentiepercentages van de 3 groepen niet significant verschilden was er wel een trend waarneembaar naar een minder goede retentie in de Multi-purpose™-groep.

De onderzoekers concluderen dat Scotchbond Universal Adhesive™ een acceptabel klinisch resultaat oplevert, in het bijzonder met de totaal-etstechniek.

Bron

Lawson NC, Robles A, Fu C-C, Lin CP, Sawlani K, Burgess JO. Two-year clinical trial of a universal adhesive in total-etch and self-etch mode in non-carious cervical lesions. J Dent 2015; 43: 1229-1234.

 

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 december 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 12 - december 2016; 615

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje