× ABONNEREN

Variabelen van invloed op de pasvorm van zirkoniumdioxide bruggen

Prothetische tandheelkunde

Door op 04-09-2020
  • Reacties (0)

Keramische restauraties zijn ontwikkeld tot een geschikt metaalvrij behandelalternatief, zeker bij patiënten met hoge esthetische eisen. Meerdere factoren zoals de materiaalkeuze, productietechniek en de wijze van cementeren beïnvloeden de slagingskans van dergelijke restauraties. In dit systematisch literatuuroverzicht werd gekeken naar de variabelen die van invloed zijn op de marginale en interne pasvorm van zirkoniumdioxide bruggen.

Door 2 onafhankelijke onderzoekers werd gezocht in de elektronische databases MEDLINE, Cochrane, Web of Science, Scopus databases en Google Scholar. Er werd gezocht naar onderzoeken tot juli 2018. Aan de hand van de referentielijst van relevante artikelen werden gemiste artikelen vervolgens handmatig toegevoegd. Inclusiecriteria waren peer-reviewed artikelen, gepubliceerd in een Engelstalig tijdschrift die de marginale en/of interne pasvorm van bruggen van 3 of meer gebitselement, volledig vervaardigd van zirconiumdioxide of met een onderstructuur van zirkoniumdioxide beschreven.

Van de 418 initieel gevonden artikelen werden er 41 geïncludeerd. De geselecteerde onderzoeken hadden sterke overeenkomstige resultaten betreffende materiaalkeuze, staat van sinteren, CAD-CAM-systeem, experimentele methodologie, groepsgrootte en de grootte van overspanning. Van de geïncludeerde artikelen waren 36 in vitro onderzoeken en 5 klinische onderzoeken. Het gebruik van een CAD-CAM-productieproces gaf een nauwkeuriger marginale en interne pasvorm dan het gebruik van louter een CAM-productieproces. Bij een overspanning van 6 of meer gebitselementen werden de marginale en interne pasvorm slechter en dat gold eveneens na opbakken met porselein voor de marginale pasvorm van de bruggen. Conventionele afdruktechnieken leidden tot een minder goede marginale pasvorm. Het systeem dat gebruikt werd was van significante invloed op de pasvorm van de zirkoniumdioxide bruggen (tab. 1).

Tabel 1. Gemiddelde absolute marginale discrepantie (AMD) voor verschillende CAD-CAM-systemen.

Conclusie. De nauwkeurigheid van de zirkoniumdioxide bruggen of onderstructuren werd sterk beïnvloed door de verwerkingsprocedure en keuze van CAD-CAM-systeem.

 

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog