× ABONNEREN

Variatie in beoordeling van aangezichtsesthetiek van vrouwen gedurende de afgelopen 150 jaar

Door op 04-12-2020
  • Inleiding
  • Bevindingen
  • Beschouwing
  • Literatuur

Samenvatting

De variatie in beoordeling van de aangezichtsesthetiek is bestudeerd met behulp van metingen aan als mooi bekendstaande actrices tussen 1875 en 2020. De metingen werden uitgevoerd aan redelijk gestandaardiseerde en face- en profielfoto’s. Over de gehele bestudeerde periode zijn de volgende trends in de verandering van als fraai beoordeelde gezichten onderkend: een gestage toename van lippenrood en prominentie van de lippen, een afname van de ooghoogte en een toename van de oogbreedte en daarmee een afname van de hoogte-breedteverhouding van de ogen. Verder werden de kin-halshoek en nasolabiale hoek scherper. Deze trend werd vooral duidelijk na 1950. Zowel de groep actrices 1875-1900 als een groep Britse vrouwelijke studenten uit 2005 vertoonden een relatief vlakker lippenprofiel, prominentere kin en groter nasolabiale hoek. Na 2000 is er een lichte voorkeur ontwikkeld voor wat meer lippenrood van onder- en bovenlip zowel bij voor- als zijaanzicht, wat prominentere lippen, scherpere nasolabiale en kin-halshoeken en een geringere ooghoogte.

Auteursinformatie

  • R.B. Kuitert, B. Aydin
  • Uit de Praktijk voor orthodontie NORTHO in Amsterdam
  • Datum van acceptatie: 20 oktober 2020
  • Adres: dr. R.B. Kuitert, E.Rooseveltlaan 130, 1183 CM Amstelveen
  • orthokunst@gmail.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje