× ABONNEREN

Variatie van de zuurstofbinding aan hemoglobine in de musculus masseter

Gnathologie

Door op 07-07-2017

Bruxisme wordt vaak in verband gebracht met myogene temporomandibulaire pijn en spanningshoofdpijn. In dit onderzoek waren de centrale vragen of de zuurstofbinding aan hemoglobine in de bloedvaten van de musculus masseter varieert met verschillen in spieractiviteit en of deze invloed heeft op spierpijn en -vermoeidheid.

Het onderzoek werd uitgevoerd aan de universiteit van Århus in Denemarken. Participanten waren 7 mannen en 9 vrouwen in de leeftijd van 21 tot 40 jaar. Exclusiecriteria waren: (chronische) temporomandibulaire pijn, systemische ziekten, radiotherapie, chemotherapie, het zenuwstelsel beïnvloedende medicatie in de laatste 24 uur, fysieke of psychische aandoeningen, medicatie die psychologische en cardiovasculaire gevolgen kan hebben en temporomandibulaire disfunctie. Eerst werd met een rechts tussen de molaren geklemde elektronische gnathomometer de maximale kauwkracht bepaald. In 3 sessies van ongeveer 1 uur met 1 tot 2 weken tussenruimte werden 30 experimenten van 1 minuut verricht met telkens 1 minuut tussenruimte, een sessie zonder kauwkracht uit te oefenen, een sessie met 10% van de maximale kauwkracht en een sessie met 40% van de maximale kauwkracht. Via een afleesscherm op de gnathometer hield een onderzoeker in de gaten dat constant de juiste kauwkracht werd uitgeoefend. Tijdens de sessies werden met een zuurstofsaturatiemeter op de rechter musculus masseter metingen verricht van de intramusculaire concentratie ge(de)oxygeneerd hemoglobine en moesten de participanten steeds aangeven of ze spierpijn en/of -vermoeidheid merkten.

De belangrijkste statistisch significante bevindingen waren dat tijdens de uitgeoefende kauwkrachten de intramusculaire concentratie totaal hemoglobine en de zuurstofsaturatie significant kleiner waren dan zonder uitoefening van kauwkracht, dat gedurende de uitoefening van kauwkrachten de zuurstofsaturatie steeds kleiner en de spierpijn en –vermoeidheid steeds intensiever werden en dat bij grotere kauwkracht de zuurstofsaturatie kleiner en de spierpijn en –vermoeidheid groter waren.

Na het onderzoek werd geconcludeerd dat met toenemende spieractiviteit de zuurstofbinding aan hemoglobine in de musculus masseter afnam en de spierpijn en de spiervermoeidheid toenamen. Dit opent mogelijkheden om door nader onderzoek meer inzicht te krijgen in bruxisme.

Bron

  • Suzuki S, Castrillon EE, Arima T, Kitagawa Y, Svensson P. Blood oxygenation of masseter muscle during sustained elevated muscle activity in healthy participants. J Oral Rehabil 2016; 43: 900-910.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje