× ABONNEREN

Vastbinden of narcose?

Door op 01-02-2005

Dit artikel is een bewerking van een artikel in het British Dental Journal, waarin een aanzet tot een discussie wordt gegeven over de mogelijkheid van passieve fysieke bewegingsbelemmering bij het toepassen van sedatie tijdens een tandheelkundige behandeling van non- of precoöperatieve kinderen als alternatief voor een behandeling onder algehele anesthesie. In het persoonlijke commentaar van de auteur wordt benadrukt dat de opvatting van de auteur van het Engelse artikel niet geheel objectief is. In Nederland zijn er minder mogelijkheden voor behandeling met sedatie en onder algehele anesthesie, hoewel gezegd moet worden dat eraan wordt gewerkt deze situatie te verbeteren. Verreweg de beste benadering blijft problemen in het gebit van (jonge) kinderen te voorkómen.

Informatie

Auteur(s) G. Stel
Rubriek Visie
Publicatiedatum 1 februari 2005
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 112 - editie 2 - februari 2005 ; 056-60

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje