× ABONNEREN

Vaste draadspalken tegen (her)optreden van gedrongen stand hebben meer nadelen dan voordelen

Door op 01-05-2012

Voorstander, Herman van Beek, afdeling Orthodontie, Academisch Centrum voor Tandheelkunde: Mijns inziens zijn de nadelen van draadspalken groter dan de voordelen. Zo retineren draadspalken achter de gebitselementen in het onderfront alleen het front en toename van de overjet wordt niet tegengehouden. Daarnaast treedt gedrongen stand vooral distaal op, maar dat lijkt niet te deren, want de focus is op de aanblik.
Tegenstander, Anne-Marie Renkema, orthodontist, vakgroep Orthodontie en Craniofaciale Biologie, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen: Samenvattend kan worden gesteld dat vaste draadspalken, op voorwaarde dat ze lege artes worden geplaatst en permanent onder controle worden gehouden, uitstekend kunnen worden toegepast ter retentie van het bereikte resultaat van een orthodontische behandeling.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje