× ABONNEREN

Verbeterde retentie van klasse V-restauraties

Restauratieve tandheelkunde

Door op 03-06-2016

Uit klinisch onderzoek naar de retentie van klasse V-restauraties in niet-carieuze cervicale laesies is gebleken dat het toepassen van eenstaps zelfetsende adhesieven (type 4) leidt tot lagere retentiepercentages. Dat zou het gevolg kunnen zijn van sclerotisch dentine dat meestal in zulke laesies is gevormd. Uit onderzoek in vitro is gebleken dat de hechting aan dit sclerotische dentine kan worden verbeterd door het te etsen met EDTA. Een klinisch onderzoek had ten doel vast te stellen of de retentie van composiet­restauraties in niet-carieuze cervicale laesies, die worden gehecht met een eenstaps zelfetsend adhesief, kan worden verbeterd door etsen van de laesie met EDTA.

Bij 48 patiënten werden 96 klasse V-restauraties vervaardigd, verdeeld in een controlegroep en een experimentele groep. De laesies werden gereinigd met puimsteen, maar verder niet geprepareerd. In de controlegroep werd 2 keer een zelfetsend adhesief (Adper Easy One™) aangebracht, gedroogd en gepolymeriseerd. In de experimentele groep werd voorafgaande aan de applicatie van het adhesief 2 minuten geëtst met 17% EDTA, gespoeld en gedroogd. Restaureren gebeurde laagsgewijs met Filtek Z 350 XT™. De behandelingen vonden plaats onder rubberdam. Bij iedere patiënt werden 2 laesies behandeld, 1 in de controlegroep en 1 in de EDTA-groep. De periodieke beoordeling richtte zich in de eerste plaats op de retentie en daarnaast op enkele andere criteria, zoals randaansluiting, randverkleuring, secundaire cariës en postoperatieve sensibiliteit. Na 18 maanden waren nog 44 patiënten beschikbaar voor evaluatie. Het retentiepercentage in de EDTA-groep bedroeg 95,5 en in de controlegroep 79,6; het verschil was significant. Bij de overige criteria werden geen significante verschillen gevonden tussen beide groepen. De onderzoekers stellen echter vast dat de voorbehandeling met EDTA niet had geleid tot verbetering van randaansluiting en randverkleuring.

Bron

  • Luque-Martinez I, Muñoz MA, Mena-Serano A, Hass V, Reis A, Loguercio AD. Effect of EDTA conditioning on cervical restorations bonded with a self-etch adhesive: A randomized double-blind clinical trial. J Dent 2015; 43: 1175-1183.

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 3 juni 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 6 - juni 2016; 323

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje