× ABONNEREN

Verlies van alveolair bot bij mensen met cardiovasculaire ziekten

Parodontologie

Door op 03-07-2020
  • Reacties (0)

Deskundigen menen dat parodontitis en cardiovasculaire ziekten dezelfde predisponerende factoren hebben, waardoor mensen met deze predispositie het risico lopen beide ziekten te krijgen. Om deze mening te toetsen, werd retrospectief onderzocht of het verlies van alveolair bot groter is bij personen met dan bij personen zonder cardiovasculaire ziekten.

Voor dit onderzoek werd een subpopulatie geselecteerd van een eerder in een universiteitskliniek in Boston uitgevoerd onderzoek naar de prevalentie van parodontitis. Inclusiecriteria voor de experimentele groep waren: minimaal 18 jaar oud, een cardiovasculaire ziekte, hooguit 2 ontbrekende (pre)molaren en beschikbaarheid van 2 sets duidelijk te interpreteren elektronische bitewing-röntgenopnamen. De sets bitewing-opnamen moesten met minimaal een jaar tussenpauze zijn gemaakt. Aan deze criteria voldeden 58 personen. Daarna werd een controlegroep geformeerd van 87 personen die voldeden aan dezelfde criteria, met uitzondering van een cardiovasculaire ziekte. Op de bitewing-röntgenopnamen werd mesiaal en distaal van alle (pre)molaren het niveau van het alveolaire bot gemeten. Het verschil tussen de metingen per locatie op de 2 sets bitewing-opnamen representeerde het verlies van alveolair bot. Voor alle personen werd het gemiddelde verlies van alveolair bot op alle locaties berekend. Voor 21 personen van de experimentele en 49 van de controlegroep konden deze metingen nogmaals worden verricht op bitewing-röntgenopnamen van ongeveer 2 jaar later. In de elektronische patiëntendossiers werd informatie opgezocht over de volgende potentiële confounders: diabetes mellitus, hypertensie, leeftijd, geslacht, ras, body mass index, financieel inkomen en roken.

Beeld: Shutterstock

Over de relatief korte periode had de experimentele groep gemiddeld 0,122 mm (95% CI: 0,072-0,172) meer verlies van alveolair bot dan de controlegroep. Over de langere periode was dat verschil 0,130 mm (95% CI: 0,061-0,200). Statistische correctie voor de potentiële confounders bracht geen noemenswaardige verschillen teweeg.

Conclusie. Bij personen met een cardiovasculaire ziekte was het verlies van alveolair bot groter dan bij personen die geen cardiovasculaire ziekte hadden.

Bron

Helmi M, Goodson JM, Hasturk H, Natto ZS. Annual alveolar bone loss in subjects with cardiovascular disease adjusting for associated systemic diseases and risk factors: a retrospective study. BMC Oral Health 2020; 20: 28.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog