× ABONNEREN

Vermijden van valincidenten van ouderen in mondzorgpraktijken

Mondzorgpraktijken worden steeds meer bezocht door kwetsbare ouderen. Een gevaar voor die ouderen is een valincident. Er zijn intrinsieke en extrinsieke valrisico’s. De intrinsieke zijn gerelateerd aan het individu zelf en de extrinsieke aan de omgeving. Bij ouderen veel voorkomende intrinsieke risicofactoren zijn hypostatische en postprandiale hypotensie. Hypotensie gaat onder andere gepaard met cerebrale hypoperfusie die een val kan induceren. In 5-10% van de valincidenten van ouderen ontstaan trauma’s. Een trauma met potentieel verregaande gevolgen is de heupfractuur. Van de ouderen die chirurgisch zijn behandeld vanwege een heupfractuur heeft na 1 jaar 25% blijvend functieverlies en 25% is overleden door comorbiditeit en/of complicaties. Valpreventie, onder andere door voorlichting en het versterken en beschermen van de botten, moet dus veel aandacht krijgen. In een mondzorgpraktijk moeten regelmatig algemene valrisico’s worden geïnventariseerd en verdient iedere (kwetsbare) oudere een individuele valpreventiebegeleiding.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje