× ABONNEREN

Verschillen in de beoordeling van restauratieve zorg

Het diagnosticeren van caris en de beoordeling van restauraties door tandartsen laten in het algemeen een aanzienlijke variatie zien. Het is dan ook maar de vraag of op dit gebied een eenduidige professionele standaard bestaat. In dit onderzoek wordt bekeken of het oordeel van tandartsen-algemeen practici over de kwaliteit van de restauratieve zorg en het aantal adequaat en inadequaat gerestaureerde elementen overeenkomt met dat van experts. Dertig tandartsen-algemeen practici uit 4 verschillende Alpha-groepen en 7 universitaire medewerkers beoordeelden mondfotos en bitewing-opnamen van 20 papieren patinten met betrekking tot de aanwezige caris en restauraties op een schaal 1 tot 10. Ook werden de elementen van 10 patinten afzonderlijk beoordeeld. Wat de caris betreft scoorden de tandartsen-algemeen practici gemiddeld lager dan de universitaire medewerkers, die een meer homogeen scoringspatroon lieten zien. Wat betreft de restauraties vonden de experts meer elementen in een adequate staat. De overeenstemming (Cohens kappa) tussen paren van tandartsen met betrekking tot de elementscore verschilde niet tussen de algemeen practici en universitaire medewerkers. Geconcludeerd kan worden dat de expertgroep in het algemeen terughoudender was in hun oordeel over de kwaliteit van de restauratieve zorgverlening dan een groep tandartsen-algemeen practici en dat er geen eenduidige professionele standaard is.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje