× ABONNEREN

Verschillen in mondgezondheid van Britse kinderen en adolescenten

Sociale tandheelkunde

Door op 03-05-2019

Er bestaan aanzienlijke verschillen in mondgezondheid waar het kinderen met een minder bedeelde of etnische achtergrond betreft. Echter, het is bekend dat een deel van deze verschillen verdwijnt richting adolescentie. Het doel van dit onderzoek was om te bestuderen of het verband tussen etniciteit, sociaaleconomische positie en mondgezondheid verschilt onder kinderen en adolescenten.

Data beschikbaar uit een cross-sectioneel onderzoek betreffende de gezondheid van kinderen uit 2013 werden nader geanalyseerd. Hierbij werden ruim 8.500 kinderen van 5, 8, 12 en 15 jaar uit Engeland, Wales en Noord-Ierland onder de loep genomen. Mondgezondheidsindicatoren betroffen het aantal aangetaste en gevulde gebitselementen, aanwezigheid van plaque en gingivitis en parodontale gezondheid. Etniciteit werd gemeten met een UK standaard uit 2011 over etnische profilering. Sociaaleconomische positie werd bepaald aan de hand van familiegegevens, schoolinformatie en woonachtig in achterstandswijken.

De voorspelling voor aangetaste gebitselementen bedroeg 1,54 voor blanke kinderen van 5 jaar, terwijl dit voor Indiaas/Pakistaanse kinderen 2-2,5 keer hoger was. Op de leeftijd van 15 jaar was dit verschil aanzienlijk gereduceerd. Slechte familieomstandigheden waren geassocieerd met meer aangetaste gebitselementen op jonge leeftijd, maar niet op 15-jarige leeftijd. De invloed van het woonniveau was gelijk op jonge en oudere leeftijd wat betreft aantal aangetaste en gevulde gebitselementen, maar was groter bij 15-jarigen wat betreft parodontale ongezondheid.

Conclusie. Dit onderzoek levert enig bewijs dat de invloed van etnische en familieomstandigheden op de mondgezondheid kleiner is bij adolescenten dan bij jonge kinderen. Echter, aanzienlijke verschillen in mondgezondheid gerelateerd aan slechte woonomstandigheden blijven bij adolescenten wel aanwezig.

Bron

Rouxel P, Chandola T. Socioeconomic and ethnic inequalities in oral health among children and adolescents living in England, Wales and Northern Ireland. Community Dent Oral Epidemiol 2018; 46: 426-434.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje