× ABONNEREN

Verwijdering van kleefpasta uit een gebitsprothese

Prothetische tandheelkunde

Door op 06-01-2017

Veel dragers van een volledige gebitsprothese gebruiken een kleefmiddel. Een veelgehoorde klacht is dat een kleefmiddel lastig te verwijderen is, zowel uit de gebitsprothese als van de orale slijmvliezen. De doelstelling van dit onderzoek was 4 protocollen voor het verwijderen van kleefpasta uit een gebitsprothese te vergelijken op effectiviteit en op de kwantiteit van resterende micro-organismen.

Vrijwillige participanten waren 15 vrouwen en 5 mannen die maximaal 3 jaar volledige gebitsprothesen droegen. Gedurende 4 weken moesten zij in beide gebitsprothesen voor en na het ontbijt en na de lunch op gestandaardiseerde wijze een kleefpasta aanbrengen. Na ontbijt, lunch en diner moesten zij de gebitsprothesen reinigen, 4 keer een week lang volgens telkens een ander protocol: 1. borstelen met water; 2. idem met gebruik van kokosnootzeep; 3. idem met gebruik van tandpasta; 4. idem met aanvullend alleen voor het slapen gaan gedurende 5 minuten onderdompelen in een oplossing van natriumperboraat. De 4 mogelijke volgorden van deze protocollen werden aselect en gelijkmatig over de participanten verdeeld. Vóór het onderzoek en aan het eind van elke onderzoeksweek werd een speekselmonster genomen voor het kweken van Candida-species. Aan het eind van elke onderzoeksweek reinigde elke participant in aanwezigheid van een onderzoeker volgens het geldende protocol de bovenprothese. Daarna werd de achtergebleven hoeveelheid kleefpasta zichtbaar gemaakt met een kleurstof en dit beeld werd gefotografeerd. Op elke foto werd het percentage gekleurd binnenoppervlak van de bovenprothese gemeten. Tot slot reinigde de onderzoeker de gebitsprothesen om een schone uitgangssituatie voor de volgende onderzoeksweek te creëren.

Na reiniging van de bovenprothesen volgens de protocollen 2, 3 en 4 was het restant kleefpasta statistisch significant kleiner dan na reiniging volgens protocol 1. Tussen de protocollen 2, 3 en 4 onderling waren deze verschillen niet statistisch significant. Met betrekking tot de kwantiteit van Candida-species werden geen statistisch significante verschillen tussen de reinigingsprotocollen gevonden.

Verwijdering van kleefpasta uit gebitsprothesen ging effectiever door borstelen met water aangevuld met kokosnootzeep, tandpasta of natriumperboraat dan met alleen water.

Bron

  • Nunes ÉM, Policastro VB, Scavassin PM, et al. Crossover clinical trial of different methods of removing a denture adhesive and the influence on the oral microbiota. J Prosthet Dent 2016; 115: 462-468.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 januari 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 1 - januari 2017; 47

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje