× ABONNEREN

Verzegeling van pitten en fissuren

Of verzegeling van pitten en fissuren wenselijk is, hangt af van patiënt- en gebitselementfactoren. Bescherming van occlusale vlakken tegen cariës wordt geadviseerd bij kinderen met een hoog cariësrisico en vooral indien gebitselementen door hun vorm kwetsbaar zijn. Goede occlusale cariësdiagnostiek is moeilijk en een gouden standaard ontbreekt. Indien er besloten wordt om pitten en fissuren te verzegelen, dan kan men een preventieve of therapeutische benadering kiezen. bij de preventieve behandeling wordt zo snel mogelijk na doorbraak verzegeld. Dit in tegenstelling tot de therapeutische benadering, waarbij pas tot verzegeling wordt overgegaan indien er tekenen van cariësactiviteit zijn. Een algemeen geaccepteerde richtlijn voor het verzegelen ontbreekt. Beide benaderingswijzen hebben zowel voor- als nadelen, die voor iedere individuele behandelaar een ander gewicht kunnen hebben.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje