× ABONNEREN

Vijfjaarsevaluatie van chairside CAD/CAM nanokeramische restauraties

Prothetische tandheelkunde

Door op 04-12-2020
  • Reacties (0)

Een nieuwe categorie chairside Computer Assisted Design/Computer Assisted Machining-materialen (CAD/CAM) werd geïntroduceerd, bestaande uit een composietharsmatrix aangevuld met keramische partikels. Deze categorie wordt aangeduid als hybride keramiek of nanokeramiek. De materialen hebben geen nabewerking in een oven nodig, wat de behandeltijd voor chairside indirecte restauraties reduceert, en vertonen daarnaast niet de breukgevoeligheid van volkeramiek. In dit longitudinaal klinische onderzoek werden bij 86 patiënten (30 mannen en 56 vrouwen) 60 leucietversterkte keramische (IPS Empress CAD) onlays en 60 nanokeramische (Lava Ultimate) onlays vergeleken, waarvan telkens de helft werd gecementeerd met een zelfetsend dubbeluithardend cement (RelyX Ultimate) en een totaaletsend dubbeluithardend adhesief cement (Variolink II). Elke testgroep bestond dus uit 30 onlays met maximaal 2 onlays per patiënt.

Het doel van de studie was de gevoeligheid na cementeren volgens het gebruikte cement te evalueren en voorts enkele klinische parameters zoals randverkleuring, esthetische parameters, randaansluiting, proximaal contact, secundaire cariës, oppervlakte-afwerking en breuk te toetsen volgens de (aangepaste) criteria van de United States Public Health Service (USPHS). Klinische evaluaties werden uitgevoerd bij de plaatsing van de onlay, na 6 maanden, na 1 jaar, na 2 jaar, na 3 jaar en na 5 jaar. Deze evaluaties werden aangevuld met een telefonische bevraging naar de gevoeligheid 1, 2, 3 en 4 weken na plaatsing van de onlay.

Zowel bij het zelfetsende cement als bij het totaaletsende adhesieve cement werd er 10% gevoeligheid gerapporteerd na het plaatsen, ongeacht het restauratieve materiaal. Na 4 weken waren alle gebitselementen asymptomatisch zonder enige behandeling. Vier IPS Empress CAD onlays en 1 Lava Ultimate onlay vertoonden breuk en moesten worden vervangen. De Kaplan-Meierkans op fractuur van IPS Empress CAD onlays was 0,068 (0,026; 0,171) en van Lava Ultimate onlays 0,083 (0,036; 0,189). Het verschil tussen beide materialen was statistisch niet significant. Van elk materiaal vertoonde 1 onlay tekenen van chippen aan het oppervlak, wat geen behandeling vereiste. De onderzoekers vermeldden geen verschil in de USPHS-score tussen leucietversterkt keramiek en met keramiek versterkt composiet. Enkel bij het droogblazen van het oppervlakte was er een verschil in oppervlakteglans en gladheid te bemerken. Na 5 jaar in functie werden op de oppervlakten van Lava Ultimate onlays slijtfacetten gedetecteerd, op oppervlakten van IPS Empress CAD onlays was hiervan geen sprake.

Opmerkelijk was tevens dat 2 gebitselementen met Lava Ultimate onlays een endodontische behandeling vereisten: 1 na 6 maanden en 1 na 25 maanden. Hiervoor werd geen verklaring gegeven en beide gebitselementen bleven in het onderzoek na afsluiting van de openingscaviteit, doorheen de onlay, met composiet. Voor beide onlays werd noch het gebruikte cement, noch de relatie met initiële overgevoeligheid vermeld. De nanokeramische onlays hadden een lagere breukincidentie in vergelijking met de met leucietversterkte keramische onlays, met beide een zeer laag risico op fracturen.

Conclusie. Klinisch evaluatie na 5 jaar toont dat nanokeramische onlays statistisch even goed presteren als glaskeramische onlays en dat, volgens de onderzoekers, cementeren met een zelfetsende of totaaletsende cementatietechniek resulteert in een evenwaardige uitkomst. Langetermijnonderzoeken zijn nodig voor het bevestigen van deze resultaten.

Bron

Fasbinder DJ, Neiva GF, Heys D, et al. Clinical evaluation of chairside Computer Assisted Design/Computer Assisted Machining nano-ceramic restorations: five-year status. J Esthet Restor Dent 2020; 32: 193-203.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog