× ABONNEREN

Visie op de collectieve mondzorg voor kwetsbare ouderen: eendracht maakt macht

 • Inleiding
 • Overheid en maatschappij
 • Vergroten kennis en verbeteren samenwerking zorgverleners
 • Medicatie en apothekers
 • Case finding
 • Opleidingen
 • Conclusie: eendracht maakt macht
 • Literatuur

Samenvatting

Het is met de mondgezondheid van kwetsbare ouderen vaak slecht gesteld. Een goede mondgezondheid is echter wel van groot belang. Mondgezondheid van ouderen zou daarom goed bewaakt en op peil gehouden moeten worden. Hiervoor is multidisciplinaire en interprofessionele samenwerking van zorgverleners en andere betrokkenen vereist. Deze samenwerking is nu nog heel summier. Ook is er vrijwel niets geschreven over hoe dergelijke samenwerking op het gebied van mondzorg voor kwetsbare ouderen vormgegeven zou moeten of kunnen worden. In deze bijdrage wordt uiteengezet welke mogelijkheden er voor een dergelijke samenwerking zijn en welke factoren daarbij van belang zijn. Dit alles in het kader van ‘eendracht maakt macht’.

Auteursinformatie

 • A. Visser1,2, M.H. Bakker2, D. Niesten3, L. Janssens4, E. Palmers5, J. Duyck, P.C. Bots-Van 't Spijker6, J.J.M. Bruers6,7, C. van der Maarel-Wierink8,9, A. Vissink2
 • Uit 1het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het Universitair Medisch Centrum Groningen/ Rijksuniversiteit Groningen (Nederland), 2de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen/Rijksuniversiteit Groningen (Nederland), 3de afdeling Tandheelkunde van het Radboud Universitair Medisch Centrum/Radboud Universiteit Nijmegen (Nederland), 4de afdeling Mondgezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent (België), 5de afdeling Mondgezondheidswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven (België),6de sectie Sociale Tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)/Universiteit van Amsterdam/Vrije Universiteit Amsterdam (Nederland), 7de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)in Utrecht (Nederland), 8de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT), sectie Sociale Tandheelkunde van het ACTA (Nederland) en 9een praktijk voor geriatrische tandheelkunde ‘MondVitaal’, in Amstelveen (Nederland)
 • Datum van acceptatie: 18 september 2019
 • Adres: mw. prof. dr, A. Visser, UMC Groningen, huispost BB70, postbus 30001 RB Groningen
 • a.visser@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje