× ABONNEREN

Visie op de toekomst van de ergonomie in de tandheelkunde

Door op 01-08-2008

Op het gebied van de ergonomie komt meer besef van arbeidsrisico’s die zich voordoen en krijgt de preventie van beroepsafwijkingen steeds meer aandacht. De Arbeidsomstandighedenwet vergt een zorgplicht van tandarts-ondernemers voor hun werknemers en van de opleidingen voor hun studenten. Inmiddels is een overzicht verschenen van de aan een ergonomische werkwijze van tandartsen te stellen eisen en de hiervoor geschikte apparatuur die nog moet worden ontworpen. De verdere ontwikkeling van de ergonomie moet verlopen vanuit een samenhangende visie op de toekomst. Daarbij moet duidelijk zijn wat ergonomie precies inhoudt en welke ontwikkeling de ergonomie al heeft doorgemaakt. Aandachtspunten voor de toekomst zijn de preventie van beroepsafwijkingen, het omgaan met de zorgplicht vanuit de Arbeidsomstandighedenwet, het verzorgen van ergonomieonderwijs, het academisch maken van en het doen van onderzoek binnen de ergonomie, het hanteren van organisatiemodellen en de ontwikkelingen op Europees niveau.

Informatie

Auteur(s) O. Hokwerda
Rubriek Visie
Publicatiedatum 1 augustus 2008
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 115 - editie 8 - augustus 2008 ; 429-434

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje