× ABONNEREN

Visitatierapport Tandheelkunde

Door op 01-01-2000

In het voorjaar van 1999 werden de drie opleidingen Tandheelkunde in Nederland voor de tweede keer gevisiteerd. De eerste visitatie vond plaats in 1994. Het is gebruikelijk dat de commissie na afloop van de visitatie een openbaar rapport uitbrengt, waarin doel en werkwijze van de commissie worden uiteengezet. In het rapport worden de opleidingen in vergelijkend perspectief geplaatst, waarna de gevisiteerde instellingen ieder apart worden besproken. De functie daarvan is dat de buitenwereld een beeld krijgt van de kwaliteit van de gevisiteerde opleidingen door deze te bespreken aan de hand van een aantal kwaliteitsaspecten. Over de visitatie van 1994 werd in dit tijdschrift mededeling gedaan in de vorm van twee bijdragen, namelijk die van Hokwerda ´Onderwijsvisitatie: doel en werkwijze´ (Ned Tijdschr Tandheelkd 1994; 101: 352-355) en door een aantal hoofdstukken uit het rapport zelf over te nemen (Ned Tijdschr Tandheelkd 1994; 101: 376-379). In het onderstaande komt de visitatie van 1999 aan de orde. De belangrijkste passages en conclusies uit de hoofdstukken 1, 2 en 5 van het rapport van de visitatiecommissie ´Onderwijsvisitatie Tandheelkunde´(VSNU: Utrecht, 1999) zijn overgenomen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje