× ABONNEREN

Vloeiende composiet met grote polymerisatiediepte

Door op 06-02-2015

Laagsgewijs polymeriseren van composiet is noodzakelijk in preparaties die dieper zijn dan 2 mm. Een nieuw type composiet met grote polymerisatiediepte (bulk-fill) kan daarin verandering brengen. In een klinisch longitudinaal onderzoek werden klasse I- en II-restauraties vergeleken. De helft van de restauraties werd vervaardigd met een tussenlaag van een vloeiende composiet met een polymerisatiediepte van 4 mm (SDR™) en een bovenlaag van een nanohybridecomposiet (Ceram XMono™) die maximaal 2 mm diep was. De andere helft van de restauraties werd geheel vervaardigd uit de nanohybridecomposiet. Hechting aan het tandweefsel vond in beide groepen plaats met het type 4-adhesief Xeno V™. Bij 38 patiënten werden 38 paar klasse II- en 15 paar klasse I-restauraties vervaardigd in premolaren en molaren. De preparaties werden niet gebeveld en er werden geen tussenlagen van andere materialen aangebracht. De restauraties werden periodiek beoordeeld op contour, randaansluiting, randverkleuring, oppervlaktegladheid, kleurgelijkenis, secundaire cariës en postoperatieve sensibiliteit. Na 3 jaar waren nog 37 patiënten beschikbaar voor evaluatie, met 76 klasse II- en 28 klasse I-restauraties. Postoperatieve sensibiliteit had zich voorgedaan bij 1 molaar gedurende 3 weken na de behandeling. Gedurende het eerste jaar faalde 1 restauratie vanwege knobbelbreuk en 1 vanwege breuk in de restauratie, beide in de groep restauraties zonder tussenlaag van SDR™. Secundaire cariës werd niet waargenomen.

De scores van beide groepen verschilden niet significant. De onderzoekers concluderen dat de toepassing van de composiet met grote polymerisatiediepte tot zeer acceptabele resultaten had geleid in vergelijking met de conventionele vultechniek.

Bron

Van Dijken JW, Pallesen U. A randomized controlled three year evaluation of ‘bulk-filled’ posterior resin restorations based on stress decreasing resin technology. Dent mater 2014; 30: e245-e251.

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 februari 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 2 - februari 2015; 111

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje