× ABONNEREN

Volledige gebitsprothesen beperken de faryngeale fase van de slikbeweging

Prothetische tandheelkunde

Door op 08-09-2017

Veel ouderen hebben volledige gebitsprothesen en ook dysfagie. Het oogmerk van dit onderzoek was de invloed te bepalen van het dragen van volledige gebitsprothesen op de faryngeale fase van de slikbeweging bij het eten van vast voedsel.

Aan het onderzoek namen 16 vrouwen en 9 mannen deel met een gemiddelde leeftijd van iets ouder dan 75 jaar. Zij droegen minimaal 1 jaar volledige gebitsprothesen en hadden geen ernstige dysfagie. Hun slikbeweging werd lateraal videofluorografisch geregistreerd na het kauwen van testvoedsel, eerst met en daarna zonder gebitsprothesen. Het testvoedsel was een gemakkelijk kauwbare gelatine die bariumsulfaat bevatte om radiologisch zichtbaar te zijn. Van de faryngeale fase van de slikbeweging werden 30 beelden per seconde geregistreerd en de beelden werden met een specifiek softwareprogramma geanalyseerd. Oriëntatiepunten waren de caudale rand van de mandibula, de anterieure rand van het hyoïd, de anterieure rand van de larynx, de posterieure farynxwand en de bovenste oesofagussfincter. Gemeten werden de tijdsduur van bewegingstrajecten en de afstanden tussen de oriëntatiepunten.

Zonder de gebitsprothesen konden de mandibula en het hyoïd over een statistisch significant groter anterieur verticaal traject en de larynx over een statistisch significant groter anterieur traject bewegen dan met gebitsprothesen. Bovendien waren zonder de gebitsprothesen de contractiemogelijkheid van de posterieure farynxwand en de opening van de oesofagus ter plaatse van de bovenste oesofagussfincter statistisch significant groter dan met de gebitsprothesen. Met de gebitsprothesen duurde het bewegingstraject van de mandibula statistisch significant korter dan zonder de gebitsprothesen, maar bij de anatomische structuren in de farynxregio was dit niet het geval.

Geconcludeerd mocht worden dat volledige gebitsprothesen de bewegingstrajecten van de anatomische structuren die bepalend zijn voor de faryngeale fase van de slikbeweging beperken, maar niet de tijdsduur van de bewegingstrajecten. De bewegingsbeperking zou een onbewuste, compenserende wijziging van de beschikbare ruimte in de farynx kunnen zijn om wijziging van de tijdsduur van de slikbeweging te vermijden.

Bron

  • Onodera S, Furuya J, Yamamoto H, Tamada Y, Kondo H. Effects of wearing and removing dentures on oropharyngeal motility during swallowing. J Oral Rehabil 2016; 43: 847-854.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 september 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 9 - september 2017; 456-457

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje