× ABONNEREN

Volledige narcose bij tandheelkundige behandeling van kinderen: nodig of niet?

Kindertandheelkunde

Door op 07-07-2017

In de kindertandheelkunde is het gebruik van algehele anesthesie in de loop der jaren toegenomen. Het doel van dit onderzoek was te onderzoeken in hoeverre gedrags­beïnvloedingstechnieken een effectieve manier kunnen zijn om dat te verminderen.

Op een universitaire afdeling kindertandheelkunde werd een groep kinderen (n=240) van 3-6 jaar geselecteerd. Zij waren door kindertandartsen of tandartsen-algemeen practici verwezen voor een tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie. Kinderen met een medisch verleden, ernstige cognitieve en emotionele problemen, psychosociale problematiek en gehoor of spraakafwijkingen werden uitgesloten. De kinderen werden in 2 groepen verdeeld. De eerste groep bestond uit kinderen verwezen door een kindertandarts, de tweede groep was verwezen door een algemeen practicus.

Alle behandelingen werden gedaan door een postdoctoraal student onder supervisie van een kindertandarts. Tijdens alle afspraken werd het gedrag van het kind beoordeeld met de Frankl Behaviour Rating Scale. Bij het eerste consult vond een klinisch onderzoek plaats en een fluorideapplicatie. Bij ieder bezoek werden gedragsbeïnvloedingstechnieken gebruikt om angst en onrust te beperken en tegelijkertijd de bewustwording van de noodzaak van mondgezondheid te versterken. Bij onvoldoende coöperatie konden lachgassedatie en fysiek stabilisatie worden gebruikt. Wanneer behandeling onmogelijk bleef, werd verwezen naar een medisch centrum voor behandeling onder algehele narcose.

Van de 240 kinderen die waren verwezen voor een tandheelkundige behandeling onder algehele narcose was het mogelijk 114 (47,5%) kinderen te behandelen met gedragsbeïnvloedingstechnieken. Hiervan kreeg 20% ondersteuning met lachgas. Het aantal onterechte verwijzingen voor een behandeling onder algehele narcose was significant hoger in de groep verwezen door een algemeen practicus. De verwijzing door kindertandartsen was in 80% van de gevallen juist, De verwijzing door algemeen practici slechts in 6,7% van de gevallen.

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het gebruik van gedragsbeïnvloedingstechnieken en lachgassedatie bijdraagt aan de behandelbaarheid van kinderen en dat algehele anesthesie daarmee kan worden voorkomen.

Bron

  • Aminabadi NA, Najafpour E, Aghaee S, Sighari Deljavan A, Jamali Z, Shirazi S. Use of general anaesthesia in pediatric dentistry: barriers to discriminate between true and false cases. Eur Arch Paediatr Dent 2016;17:89-95.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje