× ABONNEREN

Voorbehandeling van dentine met chloorhexidine

Restauratieve tandheelkunde

Door op 03-02-2017

De hybridelaag die in het dentine wordt gevormd bij de hechting van composiet, kan op de lange duur desintegreren ten gevolge van hydrolyse. Dit proces kan worden geremd door applicatie van chloorhexidine (CHX) voorafgaand aan de hechtprocedure. In onderzoeken in vitro en in vivo werd de effectiviteit van deze CHX-applicatie gemeten bij toepassing van 4 adhesiefsystemen (zie tab.).

De beproefde adhesiefsystemen.

Voor het onderzoek in vitro werden gestandaardiseerde klasse I-preparaties gemaakt in geëxtraheerde derde molaren. Ze werden verdeeld in 4 adhesiefgroepen en in 2 subgroepen waarin al of niet een voorbehandeling plaatsvond met een 2% CHX-oplossing gedurende 30 seconden. Na aanbrengen van het adhesief volgde laagsgewijs restaureren met Filtek Z250™. De gerestaureerde molaren werden 24 uur in water bewaard. In elke subgroep werd de helft van de molaren bestemd voor het aansluitend bepalen van de hechtsterkte, terwijl de andere helft eerst nog werd onderworpen aan een kunstmatig verouderingsproces door blootstelling aan een temperatuurwisselbad van 5.000 cyclussen. Vervolgens werden uit de molaren preparaten vervaardigd voor het meten van de microhechtsterkte.

Voor het onderzoek in vivo werden bij proefpersonen klasse I-preparaties gemaakt in derde molaren die vervolgens werden gerestaureerd zoals hierboven beschreven. Na 24 uur werd de helft van de molaren geëxtraheerd, gevolgd door het bepalen van de microhechtsterkte. De overige molaren werden na 6 maanden geëxtraheerd, waarna het bepalen van de microhechtsterkte plaatsvond. Uit de resultaten bleek het volgende. Alle variabelen (type adhesief, voorbehandeling met CHX, veroudering, in vitro of in vivo) waren significant van invloed op de microhechtsterkte van de composiet aan het dentine. Bij alle adhesieven was de microhechtsterkte na 24 uur hoger dan die na het verouderingsproces. Voorbehandeling van het dentine met CHX had geleid tot lagere hechtsterkte bij meting na 24 uur maar tot hogere hechtsterkte bij meting na veroudering. De hechtsterkte bij Adper Single Bond 2™ en Clearfil SE Bond™ was hoger dan van beide eenstaps type 4-adhesieven.

De onderzoekers menen dat meer langetermijnonderzoek nodig is om het effect van CHX op de hechtsterkte van verschillende adhesiefsystemen vast te stellen.

Bron

  • Gunaydin Z, Yazici AR, Cehreli ZC. In vivo and in vitro effects of chlorhexidine pretreatment on immediate and aged dentin bond strengths. Oper Dent 2016; 41: 258-267.

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 3 februari 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 2 - februari 2017; 103-104

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje