× ABONNEREN

Voorkomt arginine in tandpasta cariës?

Preventieve tandheelkunde

Door op 06-04-2018

Arginine is een aminozuur dat ooit werd toegevoegd aan tandpasta’s om gevoelige tandhalzen te behandelen. Geruime tijd komt arginine ook voor in cariëslaesie reducerende producten. Het huidige systematisch uitgevoerde literatuuronderzoek had tot doel na te gaan hoeveel bewijs er is dat arginine bevattende tandheelkundige producten effectiever carieuze laesies voorkomen dan vergelijkbare producten zonder arginine.

In de uiteindelijk 4 in dit systematisch literatuuronderzoek geïncludeerde onderzoeken was arginine aan tandpasta toegevoegd. In slechts 1 van de 4 onderzoeken werd het effect van arginine op het voorkómen van carieuze dentinelaesies onderzocht. Vergeleken met de controlegroep (tandpasta zonder arginine) bleek argininehoudende tandpasta na 2 jaar niet effectiever te zijn.

Conclusie. De onderzoekers stelden vast dat er geen bewijs is dat arginine in tandpasta een toegevoegde waarde heeft. Ze concludeerden ook dat een aantal van de niet-geïncludeerde onderzoeken ethisch onverantwoord waren (controlegroep zonder fluoride in de tandpasta).

Bron

Ástvaldsdóttir Á, Naimi-Akbar A, Davidson T, et al. Arginine and caries prevention: a systematic review. Caries Res 2016; 50: 383-393.

Informatie

Auteur(s) J.E.F.M. Frencken
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 april 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 4 - april 2018; 234

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje