× ABONNEREN

Voorspellende factoren voor onbehandelbaar gedrag bij peuters tijdens een tandheelkundige behandeling

Het doel van dit onderzoek is het vinden van een mogelijke relatie tussen emotionele en gedragsproblemen van het jonge kind en zijn gedrag tijdens een tandheelkundige behandeling. In totaal namen 81 gezonde kinderen (2 tot 4 jaar), die voor extractie van één of meer melkincisieven waren verwezen naar het centrum van de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) in Amsterdam, deel aan het onderzoek. Voorafgaand aan de extracties kregen de kinderen een premedicatie van midazolam. Het algemeen gedrag van het kind werd gescoord met behulp van een psychologische gedragsvragenlijst voor 2- en 3-jarigen. Het gedrag tijdens de behandeling werd geobserveerd gedurende 4 opeenvolgende behandelingsintervallen. Hoewel de onderzoeksgroep op de psychologische gedragsvragenlijst hoger scoorde dan de Nederlandse normgroep, werden er geen significante correlaties gevonden tussen vooraf geregistreerde emotionele en gedragsproblemen van het kind en zijn gedrag tijdens de tandheelkundige ingreep. Het gedrag bleek meer gerelateerd te zijn aan sequentiële factoren tijdens de behandeling zelf.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje