× ABONNEREN

Vroege orale symptomen van de ziekte van Parkinson

 • Gegeven
 • Anamnese
 • Diagnostiek
 • Behandeling
 • Beschouwing
 • Discussie
 • Literatuur
 •  

Samenvatting

Een huistandarts stelde bij een 58-jarige man vast dat zijn mondverzorging opeens niet goed meer was. Vervolgens viel het de ingeschakelde mondhygiënist op dat de handvaardigheid van de man tekortschoot. Via de huisarts werd de man verwezen naar een neuroloog die de diagnose ziekte van Parkinson stelde. Door deze problematiek bleef de man ongeveer een jaar uit beeld bij de huistandarts. Daarna is een traject van intensieve begeleiding bij het mondzorggedrag in gang gezet. Gezien de progressiviteit van de ziekte van Parkinson is het op dit moment zaak te streven naar een levensloopbestendige mondgezondheid. De huistandarts dient zich daarbij te realiseren dat hij een blijvende zorgverlenende en begeleidende taak heeft tot het tijdstip waarop mantelzorg en thuiszorg niet meer toereikend of goed realiseerbaar zijn en opname in een woonzorgcentrum onvermijdelijk is. Pas daarna kan de huistandarts deze verantwoordelijkheid eventueel overdragen aan een aan het desbetreffende woonzorgcentrum verbonden tandarts-geriatrie.

Auteursinformatie

 • D.H.J. Jager1,2, M.C. Verhoeff3, K.D. van Dijk4, C. de Baat5,6,7
 • Uit 1de Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde (SBT) in Amsterdam, 2de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie en Orale Pathologie van het Amsterdam UMC/Locatie VUmc in Amsterdam, 3de afdeling Orale Kinesiologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), 4de afdeling Neurologie van het VU medisch centrum in Amsterdam, 5de Stichting Mondzorg en Parkinson in Oegstgeest, 6Fresh Unieke Mondzorg in Woerden, 7voorheen de afdeling Orale Functieleer van het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen
 • Datum van acceptatie: 1 april 2019
 • Adres: dr. D.H.J. Jager, Stichting Bijzondere Tandheelkunde, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • d.jager@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje