× ABONNEREN

Wat bevordert en belemmert integratie van mondzorg in de algemene zorg? Deel 1. Visie, houding en cultuur

Door op 08-10-2021
 • Inleiding
 • Materiaal en methoden
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

Om bevorderende en belemmerende factoren bij de integratie van mondzorg in de reguliere gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen te identificeren, werden 41 deelnemers uit 10 verschillende groepen zorgverleners en -ontvangers (thuiswonenden en verpleeghuispatiënten) geïnterviewd. Zij werden bevraagd over de normatieve integratie (visie, houding, cultuur) op macro- (systeem), meso- (organisatie en interprofessioneel) en micro- (zorgverlening aan patiënt) niveau. Na thematische analyse van de interviews werden de resultaten op basis van een workshop met 52 stakeholders aangescherpt. Hierna werden 2 hoofdthema's geïdentificeerd: 1. een gecompartimenteerde zorgcultuur waarin mondzorg en algemene gezondheidszorg als twee afzonderlijke domeinen worden gezien, en 2. prioritering, bewustwording en houding ten aanzien van mondzorgintegratie. Belemmeringen voor de integratie zijn beperkte politieke aandacht (macroniveau); onduidelijke verantwoordelijkheden, hiërarchische verhoudingen en gebrek aan visie (mesoniveau) en een gebrekkig bewustzijn en lage prioriteitstelling door zorgverleners en patiënten (microniveau). Leiderschap (mesoniveau), een ondersteunende persoonlijkheid van individuele zorgverleners en eigenaarschap van patiënten (microniveau) bevorderen de integratie.

Auteursinformatie

 • D. Niesten1, A.E. Gerritsen1, V. Leve2
 • Uit 1de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen en 2het Institut für Allgemeinmedizin, Medizinische Fakultät, Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf (Duitsland)
 • Datum van accepatie: 25 augustus 2021
 • Adres: mw. dr. D. Niesten, Radboudumc, postbus 9101 6500 HB Nijmegen
 • dominique.niesten@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje