× ABONNEREN

Wat bevordert en belemmert integratie van mondzorg in de algemene zorg? Deel 2. Beleid, organisatie, uitvoering

Door op 08-10-2021
 • Inleiding
 • Materiaal en methoden
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

Om bevorderende en belemmerende factoren bij de integratie van mondzorg in de algemene gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen te identificeren, werden 41 deelnemers uit 10 verschillende groepen (professionele) zorgverleners en -ontvangers (thuiswonenden en verpleeghuispatiënten) geïnterviewd. Zij werden bevraagd over de functionele integratie op macro- (systeem), meso- (organisatie en interprofessioneel) en micro- (zorgverlening aan patiënt) niveau. Na thematische analyse van de interviews werden de resultaten op basis van een workshop met 52 stakeholders aangescherpt. Hierna werden 2 hoofdthema's voor functionele factoren geïdentificeerd: 1. gecompartimenteerde zorgsystemen en 2. gebrekkige interprofessionele en communicatie-infrastructuur. Belemmeringen voor de integratie zijn gebrek aan integratief beleid, gecompartimenteerd onderwijs (macroniveau), slechte inbedding van mondzorg in zorgprocedures en diagnostische instrumenten, gebrekkige communicatiesystemen (mesoniveau) en gebrekkige interprofessionele vaardigheden (microniveau). Integratie van tandartsen en mondhygiënisten in zorgteams, agendering bij interdisciplinaire consulten (mesoniveau) en integratie van mond(ver)zorg(ing) in individuele zorgplannen (microniveau) bevorderen de integratie. Mondzorg voor ouderen is in Nederland nauwelijks geïntegreerd in algemene zorg.

Auteursinformatie

 • D. Niesten1, A.E. Gerritsen1, V. Leve2
 • Uit 1de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen en 2het Institut für Allgemeinmedizin, Medizinische Fakultät, Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf (Duitsland)
 • Datum van accepatie: 2 september 2021
 • Adres: mw. dr. D. Niesten, Radboudumc, Postbus 9101 6500 HB Nijmegen
 • dominique.niesten@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje