× ABONNEREN

Wat weet de tandarts over voorkomen van endocarditis?

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

Door op 07-09-2018

Diverse hartafwijkingen gaan gepaard met een verhoogde kans op het ontwikkelen van endocarditis. Vandaar dat in veel landen tandheelkundig handelen onder antibiotische profylaxe wordt aanbevolen. Om de waarde hiervan te kunnen beoordelen, is het belangrijk om in kaart te brengen in hoeverre de beschikbare richtlijnen in de praktijk ook worden nagekomen. De auteurs van het hier besproken artikel onderzochten dit voor de Franse tandheelkundige beroepsgroep. Aan de hand van vragenlijsten werden kennis over hartafwijkingen die predisponeren tot het ontwikkelen van endocarditis, kennis over de richtlijnen ter voorkoming hiervan en de toepassing van deze kennis in de praktijk getoetst. Eventuele veranderingen in de tijd werden onderzocht door de huidige uitkomsten te vergelijken met de cijfers verkregen in onderzoeken uit 1991 en 2001. Ondanks een verbetering ten opzichte van de eerdere analyses voldeed slechts een derde van de respondenten aan de eis van voldoende kennis en adequaat handelen. Het zou interessant zijn om na te gaan of de situatie in Nederland wezenlijk anders is.

Conclusie. Gebrek aan kennis en onvoldoende nakomen van de richtlijnen ter voorkoming van endocarditis bij tandheelkundige zorg bemoeilijkt betrouwbare conclusies over de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze richtlijnen.

Bron

Cloitre A, Duval X, Hoen B, Alla F, Lesclous P. A nationwide survey of French dentists’ knowledge and implementation of current guidelines for antibiotic prophylaxis of infective endocarditis in patients with predisposing cardiac conditions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2018; 125: 295-303.

Informatie

Auteur(s) P.J. Slootweg
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 september 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 9 - september 2018; 484

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje