× ABONNEREN

Weefselbesparende tandheelkunde. Een revolutionair concept?

Door op 01-06-2003

Dit artikel beoogt de onderlinge relatie tussen drie termen te beschrijven. ‘Weefselbesparende tandheelkunde’, ‘adhesieve tandheelkunde’ en het ‘dynamische behandelconcept’ zijn begrippen die de vorm en de inhoud van de restauratieve tandheelkunde ingrijpend hebben veranderd. Het uiteindelijke doel van de restauratieve tandheelkunde, te weten het behoud van een gezonde en functionele dentitie voor het leven, is daarbij onveranderd gebleven en wordt steeds als uitgangspunt gehanteerd. Wil men maximaal rendement halen uit de mogelijkheden die de weefselbesparende tandheelkunde biedt, dan kan men deze niet toepassen zonder begrip te hebben van de adhesieve tandheelkunde en de implicaties van het dynamische behandelconcept te onderkennen. De tandarts dient zich te realiseren dat naarmate de interventie weefselbesparender wordt, de vraag naar ‘monitoring’ en nazorg van restauratief werk toeneemt. Het is belangrijk de patiënt van het verstrekken van de juiste informatie bij dit proces te betrekken en te komen tot een ‘informed consent’.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje