× ABONNEREN

Wel of niet wortelresten verwijderen bij kwetsbare ouderen?

 • Inleiding
 • Factoren op niveau van gebitselement
 • Factoren op niveau van patiënt
 • Discussie
 • Epiloog
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

Veel kwetsbare ouderen hebben een slechte mondgezondheid: afgebroken gebitselementen en wortelresten met open wortelkanalen, vaak met apicale en parodontale ontstekingen, komen veel voor. Het verbeteren van de mondgezondheid in deze groeiende groep ouderen is een uitdaging voor professionele mondzorgverleners. Zij weten vaak niet goed wat er met deze wortelresten en afgebroken gebitselementen moet gebeuren bij psychogeriatrische en/of medisch gecompromitteerde kwetsbare oudere patiënten. Het nemen van een beslissing over wel of niet verwijderen is in deze doelgroep niet alleen gebaseerd op voorkomen van pijn en ontsteking maar ook op ziektebeloop, levensverwachting, coöperativiteit, wet- en regelgeving en andere factoren die in de geriatrische doelgroep wel spelen maar niet bij (gezonde) reguliere patiënten. Om professionele mondzorgverleners te helpen bij de behandelkeuze in deze complexe doelgroep is een beslisboom ontwikkeld waarin factoren op zowel gebitselement- en patiëntniveau zijn meegenomen.

Auteursinformatie

 • M.J. de Smit1, 2, M.H. Bakker1, 2, J. Tams1, A. Vissink2, A. Visser1,3
 • Uit de afdelingen 1Gerodontologie in het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde en Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van de Rijksuniversiteit Groningen/het Universitair Medisch Centrum Groningen in Groningen en 3de afdeling Gerodontologie, faculteit Tandheelkunde, van de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Datum van acceptatie: 17 november 2022
 • Adres: mw. prof. dr. A. Visser, UMC Groningen, huispost FB21, postbus 196, 9700 AD Groningen
 • a.visser@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje