× ABONNEREN

Wensgeneeskunde en wens­tandheelkunde: wat wordt ermee bedoeld?

 • Inleiding
 • Interpretaties van het begrip wensgeneeskunde
 • Medisch handelen zonder medische noodzaak?
 • Wenstandheelkunde
 • Ten slotte
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

Met wensgeneeskunde worden medische handelingen aangeduid die zonder direct medische noodzaak worden uitgevoerd. Bij wensgeneeskunde overheerst de wens van de patiënt, maar het wordt indirect ook bevorderd door zorgverleners, (farmaceutische) producenten en zorgverzekeraars. Vaak betreft wensgeneeskunde verbetering van het uiterlijk of van prestaties, daarom wordt het ook wel als verbetergeneeskunde aangeduid. Het onderscheid tussen reguliere geneeskunde en wensgeneeskunde is vaag: de grens tussen ziekte en gezondheid, tussen normaal en abnormaal functioneren is niet scherp te trekken en bovendien tijd- en plaatsgebonden. Wensgeneeskunde valt buiten het basispakket van zorgverzekeraars en wordt door de patiënt zelf betaald. Dat ‘zelf betalen’ is echter geen allesbepalend criterium voor wensgeneeskunde. Door biotechnologische ontwikkelingen neemt de omvang van wensgeneeskunde toe. Een aantal tandheelkundige behandelingen zou als wenstandheelkunde kunnen worden aangemerkt, bijvoorbeeld in het kader van cosmetische tandheelkunde, orthodontie of implantologie. Wensgeneeskundige behandelingen genezen weliswaar geen ziekte, maar kunnen wel de gezondheid bevorderen.

Auteursinformatie

 • D.J. Witter1, W.G. Brands3, J.J. Kole2, N.H.J. Creugers1
 • Uit 1de vakgroep Orale Functieleer en 2de afdeling IQ Health Care van het Radboudumc in Nijmegen en uit 3een tandartspraktijk te Vaassen
 • Datum van acceptatie: 24 augustus 2018
 • Adres: dr. D.J. Witter, UMC Nijmegen, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
 • Dick.Witter@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje